ទំព័រមុខ / ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍
ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

១៣​-២១​ ឧសភា​ ២០១៩ ឯកឧត្តមសាកលវិ​ទ្យាធិការ​ និងមន្ត្រី០២រូប​ បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍បុគ្គលិក​ និងគ្រូបង្រៀន​ ...

 សណ្ឋាគារអង្គរ ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី៩ ១០ សីហា ២០១៨

សិក្ខាសាលាស្ដីពី ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាផ្អែកលើលទ្ធផលរំពឹងទុក

អ្នកចូលរួម៖ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

របៀបវារៈ
១. ពិនិត្យឡើងវិញនូវ PLOs
២. ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍ PLOs ...

 សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការវាយតម្លៃនៃ Affective Domain ត្រូវបានរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ...

  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដេញថ្លៃផ្គត់ផ្ឌង់សម្ភារគម្រោង​ FRIENDS សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង​និងសាកលវិទ្យាល័យឌូវីអន្តរជាតិ​
1_Bid_Equipment_SRU_Friend_NS_01.pdf
...

Diplay #   prev12345next